Marble Surface
彩繪玻璃

主日彌撒

星期六  晚上 5:00   國 語

星期日  上午 7:00   國 語                   上午 9:00   國 語                    晚上 6:00  英 語

教會窗戶

原住民彌撒

第三週主日               

上午 11:00 阿美族語

平日彌撒

 每週一至週六

上午 8:00 國語

​彌撒時間

adoration.jpg

 明供聖體

 

每周五

上午 8:30至下午 3:00
             

下午 3:00  聖體降福

極簡主義教堂

特別敬禮 

耶穌聖心彌撒​ :  

 

每月首週五晚上 7:30

聖經

小磐石讀經班

每周一 晚 7:00- 9:00

每周二下午 2:30-4:30
             

螢幕擷取畫面 (45).png
中華聖母堂.jpg

祕書室辦公時間
週一 9:00-12:00   

週二 9:00~17:00

週四 ~ 週六    9:00~17:00

週日 9:00~17:00
每周一下午及周三、國定假日公休